ANBI

De culturele ANBI status is op 1 januari 2018 toegekend aan

Stichting “de Nachtwacht van Emmen”

RSIN: 8582.21.470
Email: info@denachtwachtvanemmen.nl
Website : http://www.denachtwachtvanemmen.nl
Postadres : Pareldreef 7, 7828BE Emmen

Doelstelling
De stichting heeft ten doel de schilderkunst in zijn algemeenheid en het publiek dichter bij elkaar te brengen. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haardoel onder meer te verwezenlijken door met een groep vrijwilligers over een periode van een tot twee jaar een natuurgetrouwe kopie op doek ( met moderne olieverf ) te schilderen van de Nachtwacht van Rembrandt in origineel formaat.
Het promoten van de amateurschilderkunst en deze onder de aandacht van het publiek te brengen.
Een gratis bezienswaardigheid, evenement toe te voegen aan het Mensenpark in Emmen.
Het opzetten van educatieve programma’s voor groepen en individuele bezoekers.
Een platform te bieden aan personen of organisaties die workshops willen houden.
Mogelijke financiele opbrengsten te creëren om andere kunstuitingen een start te kunnen bieden.

Beleidsplan
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Binnen de financiele middelen die de stichting ter beschikking zijn gesteld proberen wij de doelstelling van de stichting de Nachtwacht van Emmen te realiseren. Daarnaast blijft de stichting creatief in het verwerven van financiele middelen ten einde zo veel mogelijk mensen met de schilderkunst in aanraking te brengen.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Fokke Wester
Penningmeester: Frans van Woudenberg
Secretaris: Bea Wolters
Bestuurslid: Harrie Visser
Bestuurslid: Jaap van der Veen

Beloningsbeleid
Er worden geen beloningen toegekend aan bestuurders.

Financiële verantwoording
Jaarlijks publiceert de stichting het door een externe accountant opgestelde jaarverslag op de website.


Jaarverslag 2018

20190527 Getekende exemplaar Jaarrekening 2018 de Nachtwacht

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close