Home

De Nachtwacht van Emmen,

naar een idee van- en in 2017 opgericht door:

Harrie Visser en Fokke Wester

De stichting “de Nachtwacht van Emmen” kijkt tevreden terug op een heel geslaagd evenement, het naschilderen van het bekende schilderij van Rembrandt, de Nachtwacht, een eye catcher in ons verblijf; het Savannehuis (oude verblijf van o.a. de giraffen) van het Rensenpark!
Ongeveer 70 vrijwilligers : 40 amateurschilders, gastdames, gastheren, een technisch team en overige vrijwilligers, hebben eraan gewerkt. We hebben meer dan 50.000 bezoekers tijdens de schilderuren mogen begroeten in het Savannehuis van het Rensenpark.

We gaan verder en hebben een nieuw programma voor een periode van 4 jaren tot 1-1-2025

De 35 zelfportretten van Vincent van Gogh zullen op ware grootte worden nageschilderd

Nog nooit in de geschiedenis zijn de 35 zelfportretten van Vincent van Gogh bij elkaar te zien geweest, uniek dus in ons verblijf in het Savannehuis (de Giraffenstal) van het Rensenpark!

Overige schilderwerken

In groepjes van 2 tot 6 personen wordt een schilderij op groot formaat (circa 100 x 150 cm) van werken van zowel Rembrandt als Van Gogh nageschilderd.

De Legende van Rembrandt (zie omschrijving hieronder)

Op een groot doek (circa 4 x 5 meter), zal het meesterwerk van Rembrandt wat nooit is gemaakt, worden geschilderd door het complete team van schilders. U kunt onze schilders hiermee aan het werk zien maar ook genieten van :

De Nachtwacht van Emmen

Diverse schilderijen van Rembrandt zoals o.a. “het Joodse Bruidje

De expositie van werken van onze schilders

De legende van de tijdreis van de “legende van Rembrandt

De legende van Rembrandt is eeuwenlang doorverteld in kunstminnende kringen in Amsterdam.
Het Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal fungeerde op initiatief van Koning Willem I, tot de opening van huidige Rijksmuseum in 1885, als Rijksmuseum voor de  Nederlandse kunst.
Ook meesterwerken van Rembrandt waren hier te zien, o.a. “de Nachtwacht” en “het Joodse Bruidje“.

Vincent van Gogh heeft een jaar in Amsterdam gewoond om theologie te studeren, de studie mislukte.  In zijn vrije tijd was hij een zeer frequent bezoeker van het Trippenhuis museum, de toegang was gratis.
Hij was diep onder de indruk van het werk van Rembrandt, vooral het Joodse bruidje. 
Hij verkondigde “ik geef 10 jaar van mijn leven als ik 2 weken voor dit schilderij mag zitten met enkel een paar korsten brood en water” 

Vincent heeft tijdens één van zijn vele bezoeken aan het museum het verhaal van de legende horen vertellen door een suppoost van het museum.

Omdat het karwei, het nog een keer vervaardigen van een dergelijk groot schilderij, voor Rembrandt alleen veel te omvangrijk was, wilde hij net als bij “De Nachtwacht” een club van leerlingen om zich heen verzamelen om dit gigantische werk te klaren. Een van de verre voorouders van de museummedewerker was destijds een van die uitgenodigde leerlingen en heeft dit verhaal meegekregen. Binnen de familie en in schilderkringen werd dit verhaal van het niet geschilderde kunstwerk van de ene op de andere generatie overgedragen.

Deze legende van Rembrandt heeft indruk op Vincent gemaakt. In zijn verdere leven was hij zelf ook vaak op zoek naar onderwerpen en composities voor zijn schilderijen. In gedachten dwaalde hij dan wel eens samen met Rembrandt door het Amsterdam van de zeventiende eeuw op zoek naar een inspirerend tafereel.

Tijdens zijn verblijf in Nieuw Amsterdam, in het najaar van 1883, heeft Vincent Zweeloo bezocht. Hij hoopte daar de kunstenaar Max Liebermann te ontmoeten, maar Liebermann verbleef op dat moment helaas niet in Zweeloo. Vincent maakte enkele schetsen in het dorp, waaronder de beroemde schets van het kerkje van Zweeloo. De nieuwsgierige dominee van het kerkje raakte in gesprek met de voor hem onbekende kunstenaar. Vincent vertelde over zijn bewondering voor het Drentse landschap en hoe hij als kunstenaar erdoor werd geïnspireerd.  Kunstenaars zoeken inspiratie voor hun werk en zo kwam het gesprek ook op de legende van Rembrandt. De dominee heeft aandachtig geluisterd en het verhaal later doorverteld aan de dominee van de kerk in Emmen. Die schrijft  het boeiende verhaal, verteld door van Gogh, over de legende van de toen al beroemde schilder Rembrandt op. Achteloos verdwijnt het artikel daarna in het archief van de Emmense dominee.

Bijna een eeuw later wordt het oude archief van de kerk samen met nog meer archiefmateriaal opgeruimd. Het blijkt dat allesverzamelaar Jans Brands wel geïnteresseerd is. Het gedeelte van het archief wat weg mag, wordt toegevoegd aan zijn toen al omvangrijke verzameling. Een aantal vrijwilligers spitten de enorme stapel door en zo komt dit artikel weer boven water.

In het voorjaar van 2019 komt een man op hoge leeftijd in de Savannestal waar aan een kopie van “De Nachtwacht” wordt gewerkt. Hij vertelde ons dat Rembrandt nog zo’n enorm groot en imponerend schilderij als De Nachtwacht had willen maken. Hij had bij Brands ongeveer twintig of dertig jaar geleden het kerkarchief opgeruimd en was een brief van de dominee over Van Gogh en Rembrandt tegengekomen.

Op deze manier kwam dit prachtige verhaal “De Legende van Rembrandt” bij ons, stichting “De Nachtwacht van Emmen”, terecht.

Op onze vraag of het papiertje nog bestond antwoorde hij teleurstellend dat het was weggegooid. Enerzijds werd er toen niet de waarde aan toegekend die het zeker had verdiend en anderzijds was het door de opslag dermate aangetast dat het amper leesbaar was. Het werd samen met een groot deel van het overige verweerde archief als afval weggegooid.

Maar het verhaal leeft nu weer en dankzij het gilde van stichting De Nachtwacht van Emmen zal de Legende van Rembrandt nog generaties lang voort gaan leven.

De legende van Rembrandt

Er bestaat een legende, dat een oude verpauperde en moegestreden Rembrandt, in de tweede helft van 1668 nog een keer wilde stralen. Hij had een fantastisch idee om nog éénmaal een adembenemend schilderij te gaan maken. Een schilderij dat niet alleen zijn werken tot dan toe zou overtreffen, maar ook voor een deel zouden samenvatten. Spraakmakender, opzienbarender, spectaculairder en qua afmeting zeker net zo groot en imposant als het schilderij van “De schutterij van Banninck Coqc die op patrouille gaat”. Het schilderij, wat later “de Nachtwacht” zou gaan heten. Het nieuwe werk zou hem tot het einde van zijn dagen kunnen onderhouden.

Rembrandt wilde hiermee niet alleen een ode aan de schilderkunst in de 17e eeuw gaan brengen, maar vooral een ode aan zichzelf, door een verzameling van een groot aantal van zijn meesterwerken in één situatie op één schilderij weer te geven.

Begin 1669 moet hij een aantal schetsen gemaakt hebben van mogelijke scenes waarin zich dit af zou kunnen spelen. Mogelijk was hier een schets bij, waarbij een herberg diende als locatie, maar ook een straattafereel behoort tot de een van de mogelijkheden. Hierover bestaat veel onduidelijkheid.

Op het schilderij zouden niet alleen personen van zijn schilderijen als Saskia, Titus, (misschien wel meerdere malen in verschillende leeftijd fases), Frans Banninck Coqc die nu net terug is gekomen van de Nachtwacht met een aantal van zijn mannen, Jan Six, Maarten en Oopje, het Joodse bruidje en nog veel meer, maar ook Rembrandt zelf meerdere malen (zowel als jonge man en als oudere man) voorkomen.

Op basis van de grote hoeveelheid werken die hij had gemaakt, kon hij putten uit een scala aan beelden.

Hij kreeg de tijd niet, want op 3 oktober 1669 stierf Rembrandt. Met hem leek ook dit idee verloren te gaan waarmee het hele plan was afgeschreven. Hiermee zou ook deze legende uitsterven.

Maar nu, ruim 350 jaren later is dit idee weer gaan leven in het Gilde van “De Nachtwacht van Emmen”.

Nu is het de beurt aan de schilders en traktanten van “De Nachtwacht van Emmen” of zij, in plaats van Rembrandt, dit werk “De legende van Rembrandt” kunnen realiseren.

_____________________________________________________________________________________________________________

Nota “de Nachtwacht van Emmen”  januari 2019

Met een groep onbezoldigde vrijwilligers willen we over een periode van tussen de een en twee jaar een één op één kopie schilderen van de Nachtwacht van Rembrandt. Het betreft hier dan een natuurgetrouwe kopie, in de originele afmeting, op doek en met (moderne) olieverf. Het schilderen, wat als bezienswaardigheid tijdens het schilderen continue bezocht kan worden, vindt plaats in een voor publiek toegankelijke ruimte. Naast de schilders, die werken aan de Nachtwacht, kan het publiek ook interactief meedoen. Voor publiek en ontvangst van groepen gaan we een aantal programma’s opzetten. Deze zullen met name gaan over het schilderwerk wat wij verrichten, over de Nachtwacht, over Rembrandt en over beroemde Nederlandse schilders. We denken hierbij speciaal aan lezingen, excursies, bezoeken van scholen, bedrijven en verenigingen. De locatie moet derhalve goed toegankelijk zijn voor publiek en het liefst onderdeel uit maken van een conglomeraat van publiektrekkende kunst en culturele attracties en activiteiten. Het dient laagdrempelig te zijn en cultureel domein. Het door de gemeente aan ons toegewezen “Savannegebouw” in het Rensenpark, is door ons dan ook beoordeeld als een uitermate geschikte locatie. Het Savannegebouw is het voormalige onderkomen van giraffen en overige savannedieren in de voormalige dierentuin van Emmen. Na verplaatsing van de dierentuin is deze locatie vrijgekomen en is nu in ontwikkeling tot een park waar activiteiten voor kunst en cultuur in de toekomst kunnen plaats vinden.

We hebben op dit moment 40 schilders en ruim 32 personen die op andere wijze, bijvoorbeeld als gastheer of gastvrouw, op vrijwillige en onbezoldigde basis bij onze organisatie betrokken zijn. Verwacht wordt het schilderij te kunnen realiseren in circa 3500 werkuren. In tijd omgezet een werkperiode van ongeveer twee jaar.

Het startkapitaal is aanwezig en de verbouwing en overige zaken is afgerond. We zijn gestart met het schilderen aan het doek. Dat doen we op donderdag, vrijdag en zaterdag van 13:00 tot 17:00 uur en op koopzondagen. In Emmen de laatste zondag van de maand!

We gaan dit project doen omdat we de amateurschilderkunst willen promoten en willen verbinden met het publiek. Dit, middels een gezamenlijke ervaring van het vervaardigen en ontstaan van de Nachtwacht, samen te beleven.

Dit initiatief is opgezet door de stuurgroep. Deze is omgezet naar de stichting “De Nachtwacht van Emmen” (nummer K.v.k. 70261180). Haar taak is om alles in het werk te stellen om zorg te dragen voor de realisatie van het proces. Haar verantwoordelijkheid is het opstarten van het project, zorgdragen voor een probleemloze voortgang en het functioneren als publiekstrekker en attractie voor het Rensenpark, alsmede het voltooien en het afronden van het project. Tot slot draagt het bestuur de verantwoordelijkheid voor een kwalitatief hoogwaardig eindproduct, “de Nachtwacht van Emmen”.

Het Bestuur van de Stichting “de Nachtwacht van Emmen”

Locatie Savannestal, Rensenpark, Hoofdstraat 18, 7811EP Emmen Telefoon 0619877120 E-mailadres info@denachtwachtvanemmen.nl Openingstijden donderdag, vrijdag, zaterdag 13.00 - 17.00 uur en koopzondagen 13.00 - 17.00 uur
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close