Home

De Nachtwacht van Emmen,

naar een idee van- en in 2017 opgericht door:

Harrie Visser en Fokke Wester

Doorstartnota van : de Nachtwacht van Emmen 2021 – 2025

De Stichting de Nachtwacht van Emmen kijkt tevreden terug op een heel geslaagd evenement; het naschilderen van het bekende schilderij van Rembrandt, de Nachtwacht, een eye catcher in ons verblijf in de Savannestal van het Rensenpark! Ongeveer 70 vrijwilligers, 40 amateurschilders, gastdames en heren en een technisch team hebben eraan gewerkt. We hebben, ondanks corona, meer dan 50.000 bezoekers tijdens de schilderuren mogen begroeten in ons verblijf in de Savannestal van het Rensenpark.
Op alle fronten kunnen we spreken van een succes, zowel qua resultaat, als voldoening van de vrijwilligers, de publicatie en de promotie voor zowel het Rensenpark als de gemeente Emmen.
We denken dat we onze doelstelling naar behoren hebben gediend zoals promotie van de amateurschilderkunst, een waardevolle invulling te geven aan de attractie van het Rensenpark en een bijdrage te leveren om Emmen en Drenthe op positieve wijze in beeld te brengen. Ook aan de doelstelling om de beleving van de vrijwilligers, het creëren van een dergelijk groot en indrukwekkend schilderij, is volop voldaan. Er is fanatiek, met veel plezier en enthousiasme gewerkt.
Daarom willen we graag verder en hebben daarom een nieuw programma voor de periode van 4 jaren gemaakt.

Het programma tot 1-1-2025 ziet er als volgt uit:
De 35 zelfportretten van Vincent van Gogh zullen op ware grootte worden nageschilderd.
Nog nooit zijn in de geschiedenis de 35 zelfportretten van Vincent van Gogh bij elkaar te zien geweest, uniek dus in ons verblijf in de Savannestal! In Drenthe zal aandacht worden besteed aan het feit, dat in de herfst van 2023 het 140 jaar geleden is dat Vincent van Gogh 3 maanden in Drenthe woonde. Wij zullen onze portretten dan exposeren.

Overige schilderwerken
In groepjes van 2 tot 6 personen worden werken van Van Gogh op groot formaat (circa 100 x 150 cm) nageschilderd en geëxposeerd of verkocht.

De Legende van Rembrandt
Op een groot doek (circa 20m²), zal het meesterwerk De Legende van Rembrandt, wat nooit eerder is gemaakt, worden geschilderd door het complete team van schilders van de Nachtwacht van Emmen.
Het complete verhaal over “De Legende van Rembrandt” en de Legende van de tijdreis van “De Legende van Rembrandt” vindt u op deze website onder het hoofdstuk “Legende”.

U kunt onze schilders met genoemde projecten aan het werk zien maar ook genieten van :
* De Nachtwacht van Emmen
Een getrouwe kopie van de Nachtwacht van Rembrandt zoals deze in het Rijksmuseum staat, echter in de staat zoals Rembrandt deze in 1642 opleverde, dus inclusief de later afgesneden zijstukken en exclusief het later aangebrachte wapenschild met de namen.
* Diverse schilderijen gemaakte reproducties van Rembrandt
In groepjes van 3 tot 6 personen zijn reproducties vervaardigd van enkele van Rembrandts meesterwerken, zoals o.a. Het joodse bruidje, een zelfportret van Rembrandt en een portret van Saskia en Titus.
* De expositie van werken van onze schilders
De vrijwilligers worden in de gelegenheid gesteld hun eigen werken te exposeren. Hiervoor is een speciale ruimte ingericht met circa 70 werken van de schilders. Om de 3 maanden vindt hiervan een wisseling plaats.

Uitgangspunt is evenals voorheen dat de entree gratis is.
De openingstijden zijn donderdag, vrijdag, zaterdag en koopzondagen van 13:00 uur tot 16.30 uur.

Zolang de coronamaatregelen van toepassing zijn zullen speciale aanpassingen noodzakelijk zijn en zullen deze in acht genomen worden.

De Locatie
Als locatie zullen we de Savannestal blijven gebruiken. Deze ruimte is voor ons doel uitermate geschikt en prachtig gelegen op het Rensenpark, wat binnen Emmen inmiddels een begrip is op cultureel gebied.
Om onze nieuwe plannen te realiseren dient er een verbouwing plaats te vinden; een goede plek waar afgeschermd, maar voor publiek toegankelijk, aan De Legende kan worden gewerkt.
Aan de andere doeken zal aan de tafels en op de zijwanden worden gewerkt zodat dit tussen het publiek plaats vindt. Belangstellenden kunnen hierdoor gemakkelijk een praatje maken met de schilders en vragen stellen.

Vrijwilligers
Op dit moment kent de organisatie 62 vrijwilligers, 40 schilders, gastdames en heren en vrijwilligers die zich inzetten voor de organisatie op allerlei terreinen.

Het aantal schilders is momenteel voldoende, mocht het nodig zijn, dan kan dit aangevuld worden, hiervoor is ruimschoots belangstelling. We zullen schilders echter wel beoordelen op hun schildervaardigheden. We achten dit van belang om voldoende kwaliteit te kunnen waarborgen.
Vanwege de speciale techniek, welke nodig is voor het schilderen van de zelfportretten van Van Gogh, zullen onze schilders hierin door een deskundige worden onderwezen.
Alvorens te beginnen met “De Legende” gaat een team van vrijwilligers aan de slag om een ontwerpvoorstel aan de collega vrijwilligers voor te gaan leggen. Zij krijgen bij dit ontwerp steun van een Rembrandt- deskundige.
Als alles uitgewerkt is, zal een expert op het gebied van compositie een advies uit gaan brengen.
Verwacht wordt dat we ruim 3 jaar nodig zijn om dit gigantische werk te gaan schilderen.

Voor de traktanten (gastdames en heren) geldt niet dat zij getest gaan worden op kwaliteit. Wel wordt van hun verwacht dat zij zich inlezen in Rembrandt en Van Gogh, zodat zij enige kennis hebben om hierover vragen te beantwoorden en iets kunnen vertellen.

Op afspraak kunnen gasten in groepsverband worden ontvangen en rondgeleid door de vrijwilligers en mogelijk regelmatig door Vincent van Gogh of door kapitein Frans Banninck Cocq zelf.

De organisatie
Verantwoordelijk voor de organisatie is het bestuur van de stichting De Nachtwacht van Emmen, ingeschreven onder KvK-nummer 70261180. De huidige bestuurssamenstelling is aangetreden met ingang van 25-3- 2021 en bestaat uit vijf leden, vermeld op de website.
De organisatie omvat meerdere functionarissen, waaronder een projectleider, een creatief leider, secretaris, penningmeester, een planner voor de traktanten (gastdames en heren), een planner voor de schilders, ontvanger en coördinator voor ontvangst van groepen, sponsoring, klusteam, facilitair, exposities en schilderbegeleiders.
De “Stichting De Nachtwacht van Emmen” heeft een culturele ANBI status, toegekend op 1 januari 2018.
De Stichting is opgericht op 7 december 2017. RSIN 858221470.

Financieel
Het spreekt voor zich, dat een dergelijk programma financieel ondersteund moeten worden, vooral omdat we gratis hoog in het vaandel willen houden. Zoals genoemd, gratis entree, maar ook de schilders die prijzige materialen gebruiken, betalen geen vergoeding. Hiertegenover staat dat, hetgeen geschilderd gaat worden eigendom is van de stichting en dat er geen vergoedingen worden betaald, zoals bijvoorbeeld reiskosten.

Dit vraagt om een strak financieel beleid. Zo heeft de creatief leider een budget van €250 per maand voor de nodige aankopen, zoals schildermaterialen. Hierboven heeft de creatief leider samen met de projectleider verdere beslissingsbevoegdheid, echter in overleg met de penningmeester voor de financiële ruimte en mogelijkheden. Grotere bedragen worden gezien als investering en moet door het bestuur worden vastgesteld. Er wordt een systeem gehanteerd, waarbij aangegane verplichtingen in beeld blijven.

Om het gehele project tot 1 januari 2025 te financieren is een bedrag nodig van €58.280.
Het overschot van het voorgaande project (ruim €5800) en een eerste toelage van de gemeente zorgen voor een resterende financiële behoefte in het eerste jaar van ongeveer €12.000. De meerjarenbegroting over het gehele project tot 1-1-2025 wordt vermeld op de website.

Sponsoring en fondsenwerving
Slechts enkele bronnen kunnen wij toepassen om geld te genereren, zoals inkomsten te werven via betaalde groepsontvangsten, het geven van lezingen, giften en sponsoring of via fondsen. Daarnaast kan sponsoring in natura door middel van het leveren van diensten of goederen. Voor meer informatie met betrekking tot sponsoring kunt u contact opnemen met de heer F. Wester, projectleider@denachtwachtvanemmen.nl of mevrouw B. Wolters, info@denachtwachtvanemmen.nl.

Vanwege beeldkwaliteitsuitgangspunten voor het interieur van de Savannestal, staan wij andere vormen van reclame uiting, dan een reclamebord van 30 x 15 cm op een verzamelbord voor sponsoren, niet toe.

PR en promotie
Wij hebben niet de financiële mogelijkheid om promotie en reclame uiting via commerciële kanalen te gaan verrichten. We zijn derhalve volledig afhankelijk van de bereidwilligheid van de pers.
Dit betekent dat we op het moment dat we iets interessant te melden hebben, persberichten zullen gaan versturen naar de schrijvende pers, radio en TV.  Verder zullen we meewerken aan programma’s waarvoor we zullen worden uitgenodigd of ons met een bezoek vereren en opnames die zullen worden gemaakt.
Naast een heel scala aan dag-, week- en maandbladen is er voorheen veel belangstelling geweest van de lokale media zoals: ZO-34, RTV Drenthe, maar ook van overige tv zenders, zoals omroep MAX, RTL4, SBS6 en NPO 5. Tevens zijn door diverse zenders en organisaties opnames gemaakt en uitgezonden, zoals bijvoorbeeld meerdere documentaires en het programma B&B. Voor de toekomst gaan we hieraan ook weer volop initiatief nemen en aan meewerken.

We denken niet alleen met ons Van Gogh project, maar vooral ook met de opgewekte nieuwsgierigheid voor de Legende van Rembrandt en de Legende van de tijdreis van De Legende van Rembrandt, houvast te hebben om voldoende interessant te zijn en door met regelmatige nieuwe input te komen, te blijven voor de media.
We zijn in gesprek met een auteur die het verhaal van de beide legendes wil gaan verwoorden in een boek waarbij een relatie wordt gelegd tussen gebeurtenissen en voorwerpen die in dit boek een rol spelen en die herkenbaar weer op het schilderij terugkomen. Vanuit de relatiegedachte dat het boek de nieuwsgierigheid voor het schilderij op wekt en andersom verwachten wij een synergie effect.

Tot slot
Was er in de eerste startnotitie (7 augustus 2017) een scala aan obstakels om te overwinnen naast de middelen, zoals locatie, vrijwilligers en relaties; nu zijn we een stap verder. Het is een doorstart.
Inmiddels hebben we bewezen een betrouwbare partner te zijn die zijn woord gestand doet en een prachtig resultaat kan neer zetten. We hoeven ons in die zin niet meer te bewijzen.
Wat ons nu nog rest zijn de middelen om deze prachtige nieuwe projecten te gaan realiseren.

Het bestuur van De Nachtwacht van Emmen


Nota “de Nachtwacht van Emmen”  januari 2019

Met een groep onbezoldigde vrijwilligers willen we over een periode van tussen de een en twee jaar een één op één kopie schilderen van de Nachtwacht van Rembrandt. Het betreft hier dan een natuurgetrouwe kopie, in de originele afmeting, op doek en met (moderne) olieverf. Het schilderen, wat als bezienswaardigheid tijdens het schilderen continue bezocht kan worden, vindt plaats in een voor publiek toegankelijke ruimte. Naast de schilders, die werken aan de Nachtwacht, kan het publiek ook interactief meedoen. Voor publiek en ontvangst van groepen gaan we een aantal programma’s opzetten. Deze zullen met name gaan over het schilderwerk wat wij verrichten, over de Nachtwacht, over Rembrandt en over beroemde Nederlandse schilders. We denken hierbij speciaal aan lezingen, excursies, bezoeken van scholen, bedrijven en verenigingen. De locatie moet derhalve goed toegankelijk zijn voor publiek en het liefst onderdeel uit maken van een conglomeraat van publiektrekkende kunst en culturele attracties en activiteiten. Het dient laagdrempelig te zijn en cultureel domein. Het door de gemeente aan ons toegewezen “Savannegebouw” in het Rensenpark, is door ons dan ook beoordeeld als een uitermate geschikte locatie. Het Savannegebouw is het voormalige onderkomen van giraffen en overige savannedieren in de voormalige dierentuin van Emmen. Na verplaatsing van de dierentuin is deze locatie vrijgekomen en is nu in ontwikkeling tot een park waar activiteiten voor kunst en cultuur in de toekomst kunnen plaats vinden.

We hebben op dit moment 40 schilders en ruim 32 personen die op andere wijze, bijvoorbeeld als gastheer of gastvrouw, op vrijwillige en onbezoldigde basis bij onze organisatie betrokken zijn. Verwacht wordt het schilderij te kunnen realiseren in circa 3500 werkuren. In tijd omgezet een werkperiode van ongeveer twee jaar.

Het startkapitaal is aanwezig en de verbouwing en overige zaken is afgerond. We zijn gestart met het schilderen aan het doek. Dat doen we op donderdag, vrijdag en zaterdag van 13:00 tot 17:00 uur en op koopzondagen. In Emmen de laatste zondag van de maand!

We gaan dit project doen omdat we de amateurschilderkunst willen promoten en willen verbinden met het publiek. Dit, middels een gezamenlijke ervaring van het vervaardigen en ontstaan van de Nachtwacht, samen te beleven.

Dit initiatief is opgezet door de stuurgroep. Deze is omgezet naar de stichting “De Nachtwacht van Emmen” (nummer K.v.k. 70261180). Haar taak is om alles in het werk te stellen om zorg te dragen voor de realisatie van het proces. Haar verantwoordelijkheid is het opstarten van het project, zorgdragen voor een probleemloze voortgang en het functioneren als publiekstrekker en attractie voor het Rensenpark, alsmede het voltooien en het afronden van het project. Tot slot draagt het bestuur de verantwoordelijkheid voor een kwalitatief hoogwaardig eindproduct, “de Nachtwacht van Emmen”.

Het Bestuur van de Stichting “de Nachtwacht van Emmen”

Locatie Savannestal, Rensenpark, Hoofdstraat 18, 7811EP Emmen Telefoon 0619877120 E-mailadres info@denachtwachtvanemmen.nl Openingstijden donderdag, vrijdag, zaterdag 13.00 - 16.30 uur en koopzondagen 13.00 - 16.30 uur
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close